Køb mindre genbrug mere


Vores måde at leve på, den skal vi have ændret på, for kloden lider under vores store forbrug og køb af og produceren af varer. Vores klima har ændret sig markant i de senere år, og det er nogle alle mennesker mærker og bliver påvirket af i større eller mindre grad. Verdens ledende forskere er efterhånden blevet enige om, at de massive klimaforandringer, som vi er vidende til, de er menneskeskabte, og derfor er det også en bunden opgave for os alle hver især, at give vores bidrag til, at minimere presset på klodens kostbare ressourcer. Vi skal i højere grad genbruge og genanvende vores ressourcer, ligesom vi på nogle stræk, må komme til at undvære ting også, og det er der faktisk noget rigtig sundt i. Det er ikke godt for os, at være så forkælede og hele tiden have vores fokus på os selv, og vores ønsker og behov. Det er sundt at rette blikket udad også, det skal vi gøre.