Sådan kan man blive sikker på at overholde alle regler inde for personoplysninger

For hjemmesider og dem som opbevarer data, er der som bekendt kommet nogle meget stramme og komplekse regler omkring opbevaring og behandling af personoplysninger kaldet GDPR eller lov om behandling af personoplysninger. Disse oplysninger skal behandles på en helt særlig måde og må kun indsamles under specielle omstændigheder i et begrænset omfang. De mange nye regler i persondataloven afføder derfor også mange spørgsmål og megen tvivl om, hvad man må og hvad man ikke må. Hos Elmer Advokater kan man søge hjælp til lige netop disse problemstillinger, så de kan blive bearbejdet på korrekt vis. Der er mange betingelser at leve op til som data ansvarlig og som virksomhed, der har med kunder at gøre, så er man som virksomhed dataansvarlig for kundernes oplysninger i henhold til lov om behandling af personligeoplysninger. Det er afgørende at virksomheder bearbejder disse data på rette vis med de rette metoder, så personligeoplysninger ikke bliver misbrugt imod personens samtykke.

Den digitale tid gør persondataloven nødvændig

Den digitale tidsalder har gjort det lettere og lettere at indsamle personligeoplysninger om vores færd på internettet og nethandlen gør det endnu lettere at indsamle mere personfølsomme data omkring os. Derfor er der lavet restraktioner fra EU, persondataloven som skal beskytte individer mod misbrug. Reglementet er langt og komplekst og der gælder ikke de samme regler for alle virksomheder. Men Elmer Advokater hjælper jer med at få et overblik og hvad I skal fokusere på og hvilke regler I skal overholde for at leve optil lov om behandling af personoplysninger. Når teknologien hele tiden udvikler sig, må man også forventet at der i fremtiden vil komme stadig mere og mere komplekse regelsæt inde for området, som kun gør det endnu mere komplekst. Hvis man ikke overholder GDPR, så kan virksomheden risikere en straf, som ikke er uden betydning.